Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie:O projekcie

Nowoczesne Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego to projekt, który polega na przebudowie istniejących budynków dawnego szpitala i zespołu poradni lekarskich „PALMA” , tak aby służyły szeroko definiowanemu kształceniu i przekazywaniu nowoczesnej wiedzy. Przebudowane budynki zostaną włączone do zespołu budynków Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, położonego między ulicami: P.O.W. 3/5, ul. Rewolucji 1905r. 37/39 oraz 39/41.

Odbywać się tam będą zajęcia dydaktyczne w zakresie informatyki i ekonometrii wykorzystujących ICT m.in. pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, dealing room. Będą się tam również znajdowały pokoje dla kadry dydaktycznej kształcącej studentów na kierunkach priorytetowych, umożliwiające prowadzenie indywidualnych konsultacji ze studentami, sale seminaryjne, pokoje dla doktorantów, pomieszczenia do nauki cichej z wolnym dostępem dla studentów, pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia z dostęp do Internetu.

Ponadto powstanie pracownia do badań fokusowych oraz sala wizualizacyjna będąca miejscem spotkań z przedsiębiorcami. Wszystkie działania podjęte w ramach realizowanego projektu związane z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych wiążą się z zakupem nowoczesnego oprogramowania i przyczynią się do uruchomienia platformy informatycznej, umożliwiającej kształcenie na odległość. W ramach projektu w jednym z budynków zlokalizowana zostanie również biblioteka dla Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego, aby studenci i pracownicy mieli swobodny dostęp do zgromadzonych zasobów bibliotecznych w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Wartość projektu: 25 870 000, 00
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 989 500, 00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu...

W ramach projektu wytworzone zostaną następujące elementy infrastruktury:

Przebudowany obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Projekt budowlany w ramach inicjatywy odpowiada najnowszym standardom technicznym w zakresie realizacji inwestycji. Zaproponowane technologie cechują się sprawdzonymi rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa, szczególnie dla potrzeb szkolnictwa wyższego.

 

Pobierz Folder Informacyjny

Copyright 2009 Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego / Website by: Grafineria